1、Emial


电子邮箱:
邮箱密码:

2、预先设置


登陆账号:
登录免密:

3、公司主题资料(公众号认证所需要材料)


公司名称:    
公司座机号码:        
注册人姓名:    
纳税人识别号:    
营业执照注册号:
公司注册地址:        
公司营业执照(扫描件):
一般纳税人认定税务事项通知书:
社会统一新用代码:
公章:微信认证申请公函,需要盖公司公章,并扫描上传
银行开户行:    
银行账号:    

4、管理员信息


身份证号码:
姓名:
电话:

5、公众号设置


名字:            
简介:            
logo:

6、如果使用对接开发


服务器域名
域名需要带SSl证书
IP地址添加白名单


 

最后修改于 2020-05-27 10:05:16
如果觉得我的文章对你有用,请随意赞赏
扫一扫支付
上一篇